Sidan innehåller reklam genom annonslänkar för Trodo.se & Compricer.

Fordonsskatt: Allt du behöver veta om skatten för din bil

I Sverige ska man betala en årlig fordonsskatt för de flesta bilar – detta för att få använda och framföra fordonet på allmän väg.

Utöver skatten ska man även betala 65 kr i vägtrafikregisteravgift. Vägtrafikregisteravgiften ska alltid betalas – även för veteranbilar som inte är skattepliktiga och för bilar som är avställda.

Det finns lite olika undantag och regler för hur och när skatten ska betalas. I denna artikel försöker vi reda ut olika frågor.

Vad är fordonsskatt?

Sedan 1922 tas en fordonsskatt ut på bilar (och andra motordrivna fordon) som framförs i trafiken. Syftet är att bilister ska betala för vägunderhåll och vägslitage som orsakas av fordonen.

Fordonsskatt betalas enligt reglerna i vägtrafikskattelagen och det är Skatteverket som beslutar om skatterna. Det är Transportstyrelsen som ansvarar för debitering och återbetalning av skatt, avgifter och ränta (för Skatteverkets räkning).

Vem ska betala skatten?

Det är den person som är registrerad ägare till fordonet som ska betala skatten. Tänk på att det är den person som är registrerad ägare vid ingång av betalningsmånaden som är skattskyldig om bilen är påställd.

Exempel: Du äger en bil som är påställd och har slutsiffran 2. Du säljer bilen den 1:a maj (som är betalningsmånad, eftersom slutsiffran är 2). Det är då fortfarande du som är skattskyldig eftersom du stod som ägare vid ingången av betalningsmånaden (maj). Det är alltså du som kommer att få eventuella påminnelser och förseningsavgifter från Transportstyrelsen om skatten inte betalas, även efter att du har sålt bilen.

Om en påställd bil ställs av i samband med ägarbytet (i samma anmälan) så betalas eventuell kvarvarande skatt tillbaka till den nya ägaren.

När ska skatten betalas?

Det är den sista siffran i bilens registreringsnummer som bestämmer vilken månad skatten ska betalas.

Om det sista tecknet är en bokstav så är det istället det näst sista tecknet som bestämmer vilken månad det är som gäller.

Om den sista siffran är en nolla (0) så är det mars som är betalningsmånad.

Här är en lista där du ser vilka betalningsmånader som gäller för alla olika slutsiffror:

  • Sista siffra 0 = betalningsmånad mars.
  • Sista siffra 1 = betalningsmånad april.
  • Sista siffra 2 = betalningsmånad maj.
  • Sista siffra 3 = betalningsmånad juni.
  • Sista siffra 4 = betalningsmånad augusti.
  • Sista siffra 5 = betalningsmånad oktober.
  • Sista siffra 6 = betalningsmånad november.
  • Sista siffra 7 = betalningsmånad december.
  • Sista siffra 8 = betalningsmånad januari.
  • Sista siffra 9 = betalningsmånad februari.

Skatten måste alltid vara betald och finnas på Transportstyrelsens konto den sista dagen i den månaden som är betalningsmånad för din bil. Undantaget är om sista dagen är en helgdag, då ska skatten finnas på Transportstyrelsens konto senast nästa vardag efter helgdagen.

Om skatten på din bil är mer än 3 600 kronor per år så delas betalningen upp i tre delar och betalas var fjärde månad.

Exempel 1: Skatten på din bil är 6 000 kronor. Sista siffran i registreringsnumret är 4 (betalningsmånad = augusti). Skatten ska då betalas in i augusti, december och april. Du betalar då cirka 2000 kronor per betalningstillfälle.

Exempel 2: Skatten på din bil är 2 000 kronor och sista siffran är 0 (betalningsmånad = mars). Hela skatten (2 000 kronor) ska då finnas på Transportstyrelsens konto senast den sista dagen i mars.

När blir bilen skattebefriad?

Bilar som är 30 år eller äldre kallas för veteranbilar eller veteranfordon. Dessa fordon är inte skattepliktiga och kallas därför i folkmun för skattefria eller skattebefriade.

Äger du en veteranbil så behöver du enbart betala vägtrafikregisteravgiften varje år (65 kronor), detta för att inte bilen ska ramla ur vägtrafikregistret.

Observera att alla bilar som används i trafik måste vara trafikförsäkrade. Detta gäller även veteranbilar (skattebefriade fordon). Ett veteranfordon måste alltså fortfarande ha en trafikförsäkring om fordonet är påställt.

Får man köra en avställd bil?

En avställd bil får endast köras kortast lämpligast väg till och från närmaste besiktningsstation. Fordonet måste ha en trafikförsäkring och det får inte finnas någon skatteskuld på fordonet.

Polis stoppar bil
Bild av Holger.Ellgaard – Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21134119

Det kan vara en god idé att ringa sitt försäkringsbolag och se till att bilen verkligen är trafikförsäkrad innan man åker till besiktningen.

Man får inte bogsera en avställd bil.

Påställning & avställning av bil

Om du vill ställa på eller ställa av din bil så gör du detta till Transportstyrelsen.

Det görs enklast via Transportstyrelsens webbsida med hjälp av e-legitimation (BankID) eller behörighetskoden som finns på fordonets registreringsbevis.

En bil kan även ställas på genom att du kryssar i rutan för påställning på den blå delen av registreringsbeviset. Registreringsbeviset skickar du ifyllt och underskrivet till Transportstyrelsen.

Vad händer om man inte betalar fordonsskatten?

Om inte skatten betalas så beläggs bilen med användningsförbud. Du får alltså inte använda bilen i trafik.

Om man använder bilen ändå så kan ägaren få betala penningböter och polisen har rätt att ta fordonets registreringsskyltar. Fortsätter man att använda bilen utan skyltar så kan straffet bli fängelse.

Tänk på att detta även gäller om det är föregående ägare som inte betalat skatten.

Detta kan vara klokt att kolla upp innan man köper en begagnad bil. Det kan bli en jobbig sits om man köper en bil som har skatteskulder och användningsförbud.

Man får också en påminnelse om man inte har betalat skatten i tid. Då får man även betala en dröjsmålsavgift på minst 100 kronor.

Om inte skatten betalas trots påminnelsen så lämnas ärendet över till Kronofogden för indrivning.

Man får då betala en grundavgift på 600 kr till Kronofogden.

Lämna en kommentar