Flygande inspektion: Detta gäller vid en flygande besiktning

En flygande inspektion (även kallad flygande besiktning) innebär att en polis eller bilinspektör när som helst kan stoppa dig för att kontrollera din bil i trafiken. Det enda som krävs att din bil påträffas i trafiken, eller om omständigheterna gör att det finns anledning att anta att bilen har använts i trafik.

Det kan till exempel vara svårt att ha bilen stående på tomgång utanför den lokala korvkiosken och hävda att bilen inte har körts dit…

Om det gäller fordon som används i yrkesmässig trafik så får även flygande inspektion ske i företagets lokaler eller på ett område i anslutning till företaget.

En flygande inspektion innebär att din bil kontrolleras på plats av en polisman och/eller bilinspektör som har förordnats av Polismyndigheten.

Grundläggande kontroll

Den flygande inspektionen inleds med en så kallad grundläggande kontroll.

Detta innebär att man först identifierar din bil genom registreringsnummer och fordonsidentifieringsnummer.

När fordonet är identifierat så kontrollerar man att registrerade uppgifter stämmer överens med bilen man har framför sig. Till exempel att bilmärke och modell är korrekt, att färg på bilen stämmer, eventuell kopplingsanordning, med mera.

Efter detta görs en enklare okulär bedömning av bilens tekniska skick.

Polisen eller bilinspektören letar efter uppenbara ändringar som kan behöva kontrolleras närmare. Till exempel om några ändringar av bilen utgör en trafikfara, är en uppenbar brist ur miljöhänseende, eller i övrigt avviker från det godkända utförandet.

Om bilen efter detta bedöms vara i ett gott skick så är inte en noggrannare kontroll motiverad.

Utökad kontroll

Om bilens skick (efter den grundläggande kontrollen) bedöms ha försämrats i otillåten grad så ska en så kallad utökad kontroll genomföras. Beroende på vilka behörigheter som förrättningsmannen innehar så utförs den utökade kontrollen på olika sätt.

Här kan man läsa mer om exakt vad som kontrolleras »

Böter och ombesiktning

Efter en flygande inspektion så kan det bli böter eller ombesiktning om bilen har brister.

Om bristerna är så stora att bilen utgör en fara för trafiksäkerheten så kan den åläggas med körförbud – så kallad spansk flagg. Detta innebär att bilen måste bärgas från platsen.

Du måste legitimera dig

Vid en flygande inspektion så måste du legitimera dig om polisen kräver detta. Kan du inte legitimera dig så kan du behöva följa med till polisstation för att få din identitet fastställd.

3 tankar på “Flygande inspektion: Detta gäller vid en flygande besiktning”

  1. Kontrolleras vid en flygande besiktning att draganordningen är felfri, av rätt typ för bilen, med typskylt, att bilen är avsedd för monterad draganordning. Enligt Transportstyrelsen och Bilprovningen får endast typgodkänd draganordning monteras på typgodkänd bil. Men om nymonterad draganordning saknar typgodkännande genom att fast anbringad typskylt saknas, vad händer då. Har själv köpt, men ännu ej monterat en ny draganordning av fabrikat Steinhof (välkänt fabrikat) som saknar typskylt. Monteringsanvisningen uppger max last, max kultryck och en del andra uppgifter. Säljaren av draganordningen påstår att det räcker med att kunna uppvisa monteringsanvisningen för Bilprovningen och Polisens bilinspektörer. Stämmer det? Vem som helst kan ju visa upp en monteringsanvisning för “ett hembygge” och hävda att draganordningen är typprovad och godkänd. Principfrågan är alltså: Ska draganordning vara typgodkänd och ska bevis härom finnas fast anbringad på draganordning?

    Svara
  2. Åkte på en flygande kontroll 2021-04-10 av uddevalla polisen pga de var trött på dessa bilar, anmärkningarna jag fick var fel däcktyp fram pga jag hade reservhjul vänster fram och risk för korslutning i en högtalarkabel bak vid hatthyllan,( ja… En högtalarkabel som inte ingår i bilens egna elsystem och inte har med bilens funktion att göra) detta ledde till en ny kontrollbesikning på bilprovningen och ett brev från transportstyrelsen om att körförbud inleds 2021-05-10 om ingen ny besikning utförs. Bil nr BWW 844..

    Svara
  3. Bww 844.. efter ett besök 2021 04 16 och ett samtal med tjänsteman på polis stationen så drogs ärendet tillbaks av polisen. ( polisen makulera rapporten om ny besikning) och förhoppningsvis strök ärendet hos transportstyrelsen. Men retar mig fotfarande på uttalandet att de är trötta på våra raggarbilar. Ett gott råd… filma och dokemtera allt när en tjänstebil dyker upp.

    Svara

Lämna en kommentar